KERESÉS:
     
  KÖZÉP-BÉKÉSI CENTRUM PROJEKTEK ÉS MŰKÖDÉS TURISZTIKAI PROGRAMOK KIADVÁNYOK AKTUÁLIS
Feliratkozás a hírlevélre: Az Ön emai-címe:
 

Helyi termelők

Helyi termekek

Termelői piacok

Rendezvénynaptár

Galéria

Túraeszközök_______________________

_______________________

Lezárult az Active Tours projekt.
Tekintse meg tematikus turisztikai kiadványunkat!

 

_______________________

Partnereink az
Active Tours projektben:


http://www.imm-arad.ro/

------


http://www.korosokvolgyekozpont.hu/

_______________________

 

HURO/0602/141 PROJECT BEMUTATÁSA

INTERREG III/A - HURO/0601/141

A projekt a Békéscsaba, Gyula és Békés városok által alkotott - a regionális fejlesztésben Közép-Békési Centrumként (KBC) ismert - térség és Arad város közötti intézményesített együttműködés kialakítását célozza. Az érintett három város önkormányzata, 1997-ben létrehozta a pályázó Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulást, hogy jogi formát tudjon biztosítani közös fejlesztéspolitikájához és egységesen tudjon fellépni a határmenti partnerségekben. Projektünk az alábbi tevékenységeken keresztül kíván úttörő szerepet betölteni:

1.    A Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás fenntartásában a KBC- Arad Fejlesztési Ügynökség megalapítása
2.    Közös fejlesztési stratégia kidolgozása, jövendő euroregionális együttműködés alapjainak megteremtése
3.    Az Európai Strukturális és Kohéziós Alapok felhasználásában szerzett magyarországi tapasztalatok és a befektetés ösztönzésben szerzett romániai tapasztalatok átadása
4.    A KBC- Arad határmenti együttműködés folyamatos kommunikációja
5.    Új projektek generálása, partnerségek szervezése, közvetítése, a határon átnyúló hatással bíró KBC projektek kiterjesztése a romániai oldalra (potenciális partnerek felkutatása, előkészítés, szükséges tanulmányok elkészítése) különös tekintettel: a)Önkormányzati fenntartású intézmények fejlesztése ökogazdálkodási és bioélelmiszer ellátó rendszer kialakítása céljából
b) KBC- Arad közös egészség és ökoturisztikai programcsomagok kidolgozása (wellness programok, kerékpáros és vízi turizmus)

Határon túli partnerünk a CNIPMMR (Consiliul Natrional Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania- Filiala Arad/ Romániai Kis- és Középvállalkozások Nemzeti Tanácsa- Aradi Kirendeltség/, amely dinamikus vezetéssel, kiterjedt kapcsolatokkal és cross-border tapasztalatokkal rendelkezik Aradon és környékén. Partnerünkön keresztül jutunk el aradi és környékbeli vállalkozásokhoz, önkormányzatokhoz, civil szervezetekhez. Feladataink ellátásában mindkét oldalon támaszkodunk a kamarákra, a civil szövetségekre, települési-és megyei önkormányzatokra, Tourinform irodahálózatra.
 

A „Tematikus turisztikai programok szervezése a Körösök völgyében” c. projekt a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttm ködési Program 2007- 2013 keretében valósult meg (www.huro-cbc.eu), az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint Magyarország és Románia társfinanszírozásával. A program célja közelebb hozni egymáshoz a határmenti térségben él ő embereket, közösségeket és gazdasági szerepl őket az együttmű ködésbe bevont térség közös fejlesztésének el segítése érdekében, a határmenti térség alapvető er ősségeire építve.